Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
veronikaaa86 avatar veronikaaa86 364 Точки
Best Answer

Освен това, което ти е казал колегата да махнеш, ти трябва и запетя след Hello и удивителен след името, защото трябва да е например - Hello, Nakov!. Ето поправения ти код:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
 
namespace _Greeting_
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      string name = Console.ReadLine();
 
      Console.WriteLine("Hello, {0}!", name);
 
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

0
IvkaHristova avatar IvkaHristova 0 Точки

Благодаря!

0
Tonny avatar Tonny 42 Точки

Благодаря! Така judge го приема, но г-н Наков в лекцията показа  варианта с var - защо е това несъответствие? Би трябвало да се приеме, ако е вярно, а при стартиране с ctr+F5 работи и печата коректно?

 

0
veronikaaa86 avatar veronikaaa86 364 Точки

Ето и така judge ти дава 100 т. :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Greeting
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
    
      var name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Hello, " + name + "!");
    }
        
  }
}

Просто съм махнала реда Console.Write("Enter your name: ");  защото в условието не се иска и judge го отчита като грешка :)

0
svetoslav_0 avatar svetoslav_0 1005 Точки

Би трябвало ако махнеш Enter you name да стане. Judge очаква точно определен изход по принцип и това му пречи

0
IvkaHristova avatar IvkaHristova 0 Точки

А какво да сложа вътре във скобите?

Само    Console.Write; ли да остане?

0
16/10/2017 14:41:17
svetoslav_0 avatar svetoslav_0 1005 Точки

Ами нищо. Махни целия ред. Идеята е, че когато се пусне програмата, тя очаква име, без да има нещо на изхода. Когато има Enter your name изглежда по user-friendly, но не това е идеята

0
IvkaHristova avatar IvkaHristova 0 Точки

Благодаря! 

0