Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
st.penchev avatar st.penchev 3 Точки

Programming Basics with Java - Drawing-with-Loops - Diamond

Колеги,

Макар че се сборих със задачата, ще приложа моето решение по-долу, ми се струва че това далеч не е най-доброто решение. Моля за коментари и ако някои има по-добри идеи.

import java.util.Scanner;

public class Diamond {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int num = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    int rows = num;
    int leftRight = (num - 1) / 2;  //1
    int mid = num - 2 * leftRight - 2; //-1
    int lines = 0;

    if (num % 2 == 0) {

      for (int i = 0; i < (num / 2); i++) {
        System.out.println(repeatStr("-", ((num - 2) / 2) - i) + "*" + repeatStr("-", 2 * i) + "*" + repeatStr("-", ((num - 2) / 2) - i));
      }

      for (int i = (num / 2) - 2; i >= 0; i--) {
        System.out.println(repeatStr("-", ((num - 2) / 2) - i) + "*" + repeatStr("-", 2 * i) + "*" + repeatStr("-", ((num - 2) / 2) - i));
      }

    } else {

      for (int i = 0; i < (num / 2); i++) {
        if (i == 0) {
          System.out.println(repeatStr("-", ((num - 1) / 2) - i) + "*" + repeatStr("-", ((num - 1) / 2) - i));
        } else {
          System.out.println(repeatStr("-", ((num - 1) / 2) - i) + "*" + repeatStr("-", 2 * i - 1) + "*" + repeatStr("-", ((num - 1) / 2) - i));
        }
      }

      if (num == 1) {
        System.out.println("*");
      }
      if (num > 1) {
        System.out.println("*" + repeatStr("-", num - 2) + "*");
      }

      for (int i = (num / 2) - 1; i >= 0; i--) {
        if (i == 0) {
          System.out.println(repeatStr("-", ((num - 1) / 2) - i) + "*" + repeatStr("-", ((num - 1) / 2) - i));
        } else {
          System.out.println(repeatStr("-", ((num - 1) / 2) - i) + "*" + repeatStr("-", 2 * i - 1) + "*" + repeatStr("-", ((num - 1) / 2) - i));
        }

      }

    }

  }

  static String repeatStr(String str, int count) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < count; i++) {
      sb.append(str);
    }
    return sb.toString();
  }

}
Тагове:
0
Programming Basics