Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
VladimirD avatar VladimirD 12 Точки

Java Fundamentals - Време + 15 минути

Доста време се мъчех, но не можех да реша задачата. Почнах да търся информация за нея във форума, уви не успях да намеря информация за програмата с Java затова реших да постна моето решение (да, след около час главоблъскане я решиш) просто, ако има хора като мен могат да ме попитат въпрос или да видят решението.

 

import java.util.Scanner;

public class Time {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int hr = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int mins = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    mins = mins +15;    if (mins >= 60) {
      mins = mins - 60;
      hr = hr + 1;
    } if (hr >= 24){
    hr = hr - 24;
    } if (mins < 10) {
      System.out.println(hr + ":0" + mins);
    } else {
      System.out.println(hr + ":" + mins);
    }

  }
}

 

Тагове:
1
Основи на програмирането 25/10/2017 02:11:26
fbinnzhivko avatar fbinnzhivko 1578 Точки

1.Давай линк към конкретната задаа в Judge.
2.Ползвай pastebin.com
3.Защо въпроса те е в категорията Java Fundamentals?
4.Примерно решение

1
25/10/2017 00:34:00
Nenka44 avatar Nenka44 2 Точки

Според мен малко по-вярното решение е:

package com;
import java.util.Scanner;
public class timePlus {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int hours = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int minutes = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    minutes = minutes+15;
     if (minutes>=60){
       minutes -= 60;
       hours += 1;
       if (hours> 24);
       hours = hours % 24;
     }else if ( hours >=24){
         hours -= 24;
     }else if (minutes<10){
       System.out.println(hours + ":0" + minutes);
    }
    System.out.println(hours + ":" +minutes);
    }
   }

 

И въпреки всичко пак смятам, че има какво още да се пипне. Ако зададем число за минутите по-голямо от 120 и за часове повече от 48  решението не е вярно.

0
dimaldim92 avatar dimaldim92 149 Точки

Ето и още един вариант :) Без последната else if конструкция и използване на printf за форматиране.

import java.util.Scanner;
public class timePlus {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int hours = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int minutes = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    minutes = minutes+15;
     if (minutes>=60){
       minutes -= 60;
       hours += 1;
       if (hours> 24);
       hours = hours % 24;
     }else if ( hours >=24){
         hours -= 24;
     }
    //System.out.println(hours + ":" +minutes);
    System.out.printf("%d:%02d", hours, minutes);
    }
   }

 

0
12/09/2018 11:48:08