Strings and Text Processing - Exercises - Programming Fundamentals - септември 2017 -> Problem 7. Multiply Big Number -> Wrong Example

По вереме на решаването на едно от домашните открих грешка в един от примерите. От курса  Programming Fundamentals - септември 2017 тема Strings and Text Processing задача Problem 7. Multiply Big Number е даден следния пример:

923847238931983192462832102 * 4 = 934573817465075391826664309019448

Поради големината на числата, човек лесно можед да не забележи грешка и да реши, че програмата му не работи правилно, като мен първоначално....

Действително

923847238931983192462832102 * 4 = 3695388955727932769851328408

а

923847238931983192462832102 * 1011610,77 = 934573817465075391826664309019448

Не е нещо сериозно или фатално но е хубаво да бъде оправено, а в Judge-а всично си работи нормално, всички тестове излизат.

 

Screenshot: https://imgur.com/a/uD3Ig