Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
sivancheva avatar sivancheva 11 Точки

Разгадан е проблемът.

Едно и също съобщение може да се повтаря.

Някой път трябва да "отлежи" задачата в главата :)

Поправено: https://pastebin.com/tpQPyNvs

0
29/10/2017 17:45:03