Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

Да, коя задача ти трябва.

-1
slavovkr avatar slavovkr 1 Точки

Искам да видя всичките решения за да си направя анализ за себе си.

0
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _09.VowelsSum
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string word = Console.ReadLine();
            int sum = 0;

            for (int i = 0; i < word.Length; i++)
            {
                if (word[i] == 'a')
                {
                    sum += 1;
                }
                else if (word[i] == 'e')
                {
                    sum += 2;
                }
                else if (word[i] == 'i')
                {
                    sum += 3;
                }
                else if (word[i] == 'o')
                {
                    sum += 4;
                }
                else if (word[i] == 'u')
                {
                    sum += 5;
                }
            }

            Console.WriteLine(sum);
        }
    }
}

0
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _10.HalfSumElement
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int maxNumber = int.MinValue;
            int sum = 0;

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                int numbers = int.Parse(Console.ReadLine());
                sum += numbers;

                if (maxNumber < numbers)
                {
                    maxNumber = numbers;
                }
            }
            sum = Math.Abs(maxNumber - sum);

            if (sum == maxNumber)
            {
                Console.WriteLine("Yes Sum = {0}",maxNumber);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No Diff = {0}",Math.Abs((sum - maxNumber)));
            }
        }
    }
}
 

 

0
slavovkr avatar slavovkr 1 Точки

Благодаря.

0
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace EqualPairs
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            double sum = 0;
            List<double> sums = new List<double>();

            for (int i = 0; i < n ; i++)
            {
                double a = double.Parse(Console.ReadLine());
                double b = double.Parse(Console.ReadLine());
                sum =  a + b;
                sums.Add(sum);
                sum = 0;
            }
            if ((sums.Sum() / sums.Count == sums[0]))
            {
                Console.WriteLine("Yes, value={0}", sums[0]);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No, maxdiff={0}",Math.Abs(sums[sums.Count - 1] - sums[sums.Count - 2]));
            }            
        }
    }
}
Виж и моето решение ако искаш

0
NikolaFunky avatar NikolaFunky 3 Точки

Някой ако може да ми покаже тази "Sum numbers", защото мен нещо ме затрудни?

0
Ekaterin avatar Ekaterin 133 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _04.SumNumbers
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int sum = 0;

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                int numbers = int.Parse(Console.ReadLine());
                sum += numbers;
            }

            Console.WriteLine(sum);
        }
    }
}
Заповядай

0
NikolaFunky avatar NikolaFunky 3 Точки

Благодаря!

1
chronometer avatar chronometer 2 Точки

Някой може ли да постне отговоритге на 6 - Min Number и 7 - Left and Right Sum - задачи? Обърках ги нещо...

0