[Useful Info] VisuAlgo - visualising data structures and algorithms through animation

Попаднах на този сайт преди малко. Все още го проучвам, но изглежда полезен. 

Идеята е проста - да се визуализират някакви действия, например как да се смени даден бит в едно число. Предоставя се също и псевдокод.

От нещата, които съм учил до момента, има за битовите операции, но предполагам за следващите курсове и някои от другите неща ще влязат в употреба. 

Има също така training mode с три нива на трудност, където се решават някакви задачи. Например (в лесните задачи с битове) има да се направи проста сметка какъв ще е резултатът от някаква битова операция.

Малко ми е трудно за момента да се ориентирам с всичко, защото теоретично с голяма част от нещата не съм наясно, но предполагам някои от вас ще могат да се възползват по-пълноценно от сайта.