Fundamentals of Programming (with C#)

Здравейте.

За курсът "Fundamentals of Programming (with C#)" е насочен главно към блокчейн технологийте или е идентичен на този който е за програмиране с езика C# (C# Fundamentals + C# Advanced). Защото курсът е в модула за Блокчейн технологии и разработка.

Благодаря :)