[Judge]Iterators and Comparators - Lab - ComparableBook - Софтуерен университет

[Judge]Iterators and Comparators - Lab - ComparableBook - Софтуерен университет

+ Нов въпрос
Nikola_Andreev avatar Nikola_Andreev 669 Точки
Best Answer

Направи конструктура на Book класа public. Не е в теб грешката, просто джъджа явно не намира конструктура ако не е public.

1
ison4eto avatar ison4eto 41 Точки

Това беше проблема, но сега имам проблем и със седващата. Реших, че може да е пак от конструкторите, но явно не е... Опитах да сложа конструктур в BookComparator - същия резултат. 

https://github.com/ison4eto/JavaOOPAdvanced/tree/master/Solutions/src/c_iterators/lab_book

0
Nikola_Andreev avatar Nikola_Andreev 669 Точки

Тук проблема беше че трябва всичко да ти е в src а не в пакидж. Пак проблем на джъджа. Защо не гледаш видеото там ги казваме тези неща.

0