Най-задълбочената програма по софтуерно инженерство в България
Loading...
+ Нов въпрос
boriskostoff avatar boriskostoff 0 Точки

2.1 Прости пресмятания 07. 2D Rectangle Area

Привет на всички, 

Искам най-отговорно да заявя, че нещо не е наред в Джъдж-а относо тази задача; сорс кодът ми изчислява правилно - Джъджът ми дава 0/100 точки. Нещо повече замествам със сорс кода от учебника - отново нула точки.

Ето го го моя сорс код.:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication5
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var x1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            var y1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            var x2 = int.Parse(Console.ReadLine());
            var y2 = int.Parse(Console.ReadLine());
            var daljina = Math.Max(x1, x2) - Math.Min(x1, x2);
            var shirina = Math.Max(y1, y2) - Math.Min(y1, y2);
            Console.WriteLine("Area = " + daljina * shirina);
            Console.WriteLine("Perimeter = " + 2 * (daljina + shirina));


        }
    }
}
 

0
Programming Basics
krisikostadinov avatar krisikostadinov 36 Точки

Трябва да изпечаташ само стойността без "Perimeter" и "Area".

0
veronikaaa86 avatar veronikaaa86 365 Точки

Освен това, което трябва да махнеш в принта, както е казал колегата, трябва да четеш входа като double - по условие има примери с реални числа. :)

0
veronikaaa86 avatar veronikaaa86 365 Точки
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var x1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      var y1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      var x2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      var y2 = double.Parse(Console.ReadLine());

      var daljina = Math.Max(x1, x2) - Math.Min(x1, x2);
      var shirina = Math.Max(y1, y2) - Math.Min(y1, y2);

      Console.WriteLine(daljina * shirina);
      Console.WriteLine(2 * (daljina + shirina));

    }
  }
}

 

0
boriskostoff avatar boriskostoff 0 Точки

Благодаря Ви и на двамата! Получи се! :)

Само да вметна: Вероника, тъй като събмитвах сорс кода как ли не, имах вариант и с double вместо int и пак резултата беше нула точки. Цялата работа е била в "Perimeter" и "Area" - малко не ми харесват капризите на Джъджа, които срещам на доста задачи...

0
veronikaaa86 avatar veronikaaa86 365 Точки

Да, ще ти даде 0 т. заради допълните неща в отпечатването, какъвто и тип данни да използваш, но при вярно отпечатване, а четене на int от конзолата ще ти даде някакъв брой точки (за тестовете с цели числа)  и ще ти гръмнат тестовете с реални числа (judge ти изписва **** - Грешка при изпълнение на дадените тестове)

:)

0