Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
krisiety avatar krisiety 11 Точки

Programming Basics Exam - 23 July 2017, 05. Cup

Здравейте. Дали ще може да ми помогнете с тази задача, аз стигнах до тук:

  int size = int.Parse(Console.ReadLine());
            int widht = 5 * size;

            char dot = '.';
            char hashtag = '#';

            int countOfDots = size;
            int countOfHashtags = (widht - 3) / 2;
            int rows = size  / 2;
            string toFormat = "{0}{1}{1}{0}";

            for (int i = 0; i < rows; i++)
            {
               
                string dots = new string(dot, countOfDots);
                string hashtags = new string(hashtag, countOfHashtags);

                Console.WriteLine(toFormat, dots, hashtags);

                countOfDots++;
                countOfHashtags--;
            }

 

Благодаря, предварително!

Тагове:
0
Programming Basics
bubalik avatar bubalik 33 Точки

Ето моето решение:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Cup
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n/2; i++)
            {
                Console.WriteLine("{0}{1}{0}", new string('.', n+i), new string ('#', 3*n-2*i));
            }
            for (int i = 0; i < n / 2+1; i++)
            {
                Console.WriteLine("{0}#{1}#{0}", new string('.', n*3/2+ i), new string('.', 2*n - 2 -2* i));
            }
            Console.WriteLine("{0}{1}{0}", new string('.', 2*n), new string('#', n));
            for (int i = 0; i < n+1; i++)
            {
                Console.WriteLine("{0}{1}{0}", new string('.',2*n-2), new string('#', n+4));
                if (i == n  / 2-1) Console.WriteLine("{0}D^A^N^C^E^{0}", new string('.', (5 * n - 10)/2));
            }
        }
    }
}

1
krisiety avatar krisiety 11 Точки

Благодаря! 

0