Презентацията за крайния проект по Graphic Design with Iliustrator

Здравейте,

Бих искал да попитам да каква степен, ще зависи преставянето на презентацията от нас, за крайната оценка на проект за модула?

Ако има голямо влиание върху крайната оценка, в такъв случай би трябвало да има отделен предварително обучение за презентиране. Умения за презентиране не се учат в Iliustrator.