Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
zzeni avatar zzeni 0 Точки

[Ruby on Rails][Lesson 8] Подготовка за изпита

Здравейте,

Вчера обещах да ви дам малка задачка за подготовка за изпита. Ето тук можете да видите условието й.

Относно залата и начина на провеждане на изпита - ще получите email с пълни указания, така че преглеждайте си пощите и ако до петък все още няма нищо - пишете тук (в тази тема).

 

---

 

Допълнително искам да използвам възможността да коригирам малък пропуск от моя страна вчера свързан с gem-a Fabrication.

 

Ако помните, получавах _дублиране_ на данните в тестовете и изпълнението им фейлваше с Validation failed: Email has already been taken. Това се случваше по следните 2 причини:

 

  1. Не бях използвала unique метода на Faker (напр. Faker::Internet.unique.email)
  2. Не бях съобразила, че във фабрикаторите всички стойности, които се задават динамично, трябва да се сложат в къдрави скоби. Ето така:

 

Fabricator(:student) do
  first_name { Faker::name.unique.first_name }
  last_name { Faker::name.unique.last_name }
  email { Faker::Internet.unique.email }
  password "123456"
end
0
Ruby Programming 05/12/2017 16:44:23
zzeni avatar zzeni 0 Точки

Здравейте,

Можете да видите примерна имплементация на задачата за tweet-овете ето тук:

https://github.com/zzeni/tweedle.do

 

В README.md файла съм описала всяка стъпка от изграждането на application-а, за да можете да го използвате като tutorial.

Поздрави.

0