Pokemon Dont Go - IndexOutOfBoundsException

Решавам задачата по по-различен начин от варианта на упражнението. Не мога да разреба защо когато искам да махна последния член на листа ми дава - IndexOutOfBoundsException.

Примерно, ако имам лист от 1,2,3,4,5 и дам да се махне 4 индекс (5) получавам IndexOutOfBoundsException: Index: 4, Size: 4

Това ми е кода

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.*;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;

public class switchtrain {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    List<Integer> numbers = Arrays.stream(scanner.nextLine().split(" ")).map(Integer::valueOf).collect(Collectors.toList());

    int sum = 0;
    int input = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    while (numbers.size() >= 0) {

      int num = numbers.get(input);
      sum += num;
      numbers.remove(input);
      if (input > numbers.get(input)) {
        for (int j = 0; j < numbers.size(); j++) {
          int a = numbers.get(j) - num;
          numbers.set(j, a);
        }
      } else {
        for (int j = 0; j < numbers.size(); j++) {
          int a = numbers.get(j) + num;
          numbers.set(j, a);
        }
      }
      System.out.println(numbers);
      System.out.println(sum);
      input = Integer.parseInt(scanner.nextLine());


    }
  }
}