Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
pako13bg avatar pako13bg 0 Точки

Programming Basics Exam - 7 May 2017 - Number Generator

Здравейте имам проблем с решаването на шеста задача от изпит 07 май 2017.

https://pastebin.com/uSmzGZaV

Условие:

Задача 6. Генератор на числа

Да се напише програма, която прочита от конзолата три цели числа M, N и L, и генерира всички числа в диапазона от MNL до 111. От конзолата се чете едно специално и едно контролно число. За всяка комбинация от тройката числа се прави проверка:

 1. Ако се дели на 3 без остатък – към специалното число се добавя 5;
 2. Ако завършва на 5 – от специалното число се вади 2;
 3. Ако е четно число – специалното число се умножава по 2.

Трябва да се има предвид, едно число може да отговаря на повече от една проверка. В такъв случай трябва да се гледа приоритетът на операциите. Първо дали се дели на 3, после дали завършва на 5 и накрая дали е четно числото. Например:

972 се дели на 3 и е четно. В такъв случай изпълняваме само операцията с най-голям приоритет и към специалното число добавяме 5, но НЕ го умножаваме по 2 след това.

315 се дели на 3 и завършва на 5. Към специалното число добавяме 5.

В случай, че не отговаря на нито една от посочените проверки, НЕ се извършва операция и програмата продължава. Ако специалното число стане равно или по-голямо от контролното програмата приключва.

Вход

От конзолата се четат 5 числа, всяко на отделен ред:

 1. цяло число в интервала [1 … 9];
 2. Nцяло число в интервала [1 … 9];
 3. Lцяло число в интервала [1 … 9];
 4. Специално числоцяло число в интервала [0 … 100];
 5. Контролно числоцяло число в интервала [0 … 1000];

Изход

Отпечатването на конзолата зависи от резултата:

 • Ако контролното число е достигнато се отпечатват 1 ред:
 • “Yes! Control number was reached! Current special number is {специалното число}.
 • Ако контролното число НЕ е достигнато се отпечатва 1 ред:
 • “No! {специалното число} is the last reached special number.”
Тагове:
ad2bg avatar ad2bg 123 Точки

Това чудо, макар че ме кефи:  number = int.Parse(Convert.ToString(i) + Convert.ToString(j) + Convert.ToString(k));

бих го написал така:    int number = int.Parse("" + i + j + k);

или така:    int number = 100 * i + 10 * j + k;

2
pako13bg avatar pako13bg 0 Точки

Благодаря, по принцип на шестите задачи ми е най-трудно и не мога да ги разбера.

0
inkarnasion avatar inkarnasion 171 Точки

Ето поправената задача https://pastebin.com/C53V2mMw    Объркал си циклите, трябва да са намаляващи...Погледни го.

0
traykova44 avatar traykova44 93 Точки

Някой може ли да пусне и неговото решение за сравнение.

Благодаря!

0
14/12/2017 21:06:07
pako13bg avatar pako13bg 0 Точки

На кой решението?

0
traykova44 avatar traykova44 93 Точки

Решението на Number Generator

0
traykova44 avatar traykova44 93 Точки

Все пак щом така и така питаш, ако има и за

– 7 май 2017
Задача 3. Ученически лагер


също бих била благодарна.Разгледах вече качените, които има.

 

0
pako13bg avatar pako13bg 0 Точки

Number Generator : https://pastebin.com/epb9ipzd

    School Camp   : https://pastebin.com/mRLcUNJn

0
traykova44 avatar traykova44 93 Точки

Благодаря! 

0