Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
KamenGenchev avatar KamenGenchev 0 Точки

Правилен ли е последният пример за 4та задача - Brackets ?

Защо входните данни " ()[[[()]]]{[()]}" в примера излизат като Valid  при условие , че във задачата е казано :

"and [] can contain only () brackets." ?

Или по друг начин казано: да изпълняваме задачата по условие или по математическите правила ?

0
C++ Fundamentals
KamenGenchev:
Проблемът е решен.
georgi.stef.georgiev avatar georgi.stef.georgiev 921 Точки

Здравей,

Добро наблюдение, идеята на задачата е, че "по-малки" скоби не могат да съдържат "по-големи" скоби, но могат да съдържат себе си. Т.е. {} може да съдържа {} и всички други, [] може да съдържа себе си и (), а () може да съдържа само себе си. Добавих това в описанието на задачата.

Поздрави,

Жоро

0