[Technical Issue] Exercise: Modules & Routing

Може ли да се качи видео на Lazy loading, което се пада да е след последната почивка? Няма запис.

Също записа забиваше след 40та минута и оставаше само звук, но мисля че няма много липсващи части, може да се разбере.