Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
e.marinova avatar e.marinova 2 Точки

Software technologies C#

Здравейте, колеги, 
Каква може да е причината за следната грешка?
Дава ми я и при IMDB скелета.

https://imgur.com/a/z3hIL

Тагове:
0
Fundamentals Module
AtanasovAtanas avatar AtanasovAtanas 415 Точки

В папката App_Data имаш два файла. Десен бутон -> Properties -> Security дай им пълни права.

0
e.marinova avatar e.marinova 2 Точки

Проблемът май по-скоро идва от това, че опитва да създаде файл ElitsaMarinovaToDoList в папка Users, а не файл ToDoList в директория Users/ElitsaMarinova. Т.е. една наклонена черта се губи някак си някъде.

0
NickIvanov avatar NickIvanov 23 Точки

Аз реших този проблем като зададох пълни права на папка Users.

0
e.marinova avatar e.marinova 2 Точки

Задаване на пълни права на всеки за папка Users решава проблема, но това е доста неправилно, затова и търсех друг вариант.  Варианта, който намерих е следният: Промених connectionString-а в Web.config на:


connectionString="Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\aspnet-TodoListDB.mdf;Initial Catalog=TodoListDb;Integrated Security=True"

 

т.е. добавих следната част AttachDbFilename=|DataDirectory|\aspnet-TodoListDB.mdf;

така създава файла в папката App_Data в главната директория на проекта, а не в папката Users.

0
17/12/2017 14:40:50