CarDiscount-може ли някой да помогне

Гошко има много познати и роднини, които искат да си купят коли. Следващата ви задача е да направите програма, която проверява дали може да направи отстъпка от цената на колата. За да може да се направи отстъпка, трябва да са спазени следните условия:

 • Състоянието на колата трябва да е добро (good).
 • VIN номерът трябва да e по-малък от 90000 и да е четно число.
 • Печалбата на колата, която е 15% от цената й, трябва да е повече от 400лв, за да „не се мине“ Гошко.

Вход

Входът се състои от 4 реда:

 • Модел на колата
 • VIN номер – цяло число в интервала [1000… 1000000]
 • Състояние на колата (good” или bad)
 • Цената на колата – реално числов интервала [1.0… 2000000.0]

Изход

Вашата задача е да принтирате на конзолата следните редове:

 • Ако може да се направи отстъпка:
  • yes – {car model}
  • profit – {profit}
  • Ако не може да се направи отстъпка:
   • no
   • Ако състоянието е лошо – „The car is in bad condition“
   • Ако VIN номерът не е валиден – „VIN {vin number} is not valid“
   • Ако печалбата е по-малка от 400 – „Cannot make discount, profit too low – {profit}
   • Може да се принтират повече от един ред от горепосочените.

 

Всички реални числа трябва да са закръглени до втория знак.

Сравняването на текст в задачата трябва да е case-insensitive.

 

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Вход

Изход

bmw 330xd

31232

good

8000

yes - bmw 330xd

profit - 1200.00

mercedes s500

5738922

bad

90000

no

The car is in bad condition

VIN 5738922 is not valid

Обяснения

 

VIN номерът е по-малък от 90000 и е четно число, състоянието е добро и печалбата -> 1200лв. е повече от 400.