Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
marian12 avatar marian12 36 Точки

17 December 2017 02. New Years Eve Party

Здравейте, имам следния проблем, когато submit-на задачата в judge системата ми дава 88 точки от 100, някой може ли да ми каже къде съм сгрешил. защото като цъкна детайли не показва. Благодаря !

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace NewYearsEveParty
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var guests = int.Parse(Console.ReadLine());
            var ivanoviBudget = int.Parse(Console.ReadLine());

            var kuvert = 20 * guests;
            if (kuvert < ivanoviBudget)
            {
                var leftMoney = ivanoviBudget - kuvert;
                var fireworks = leftMoney * 0.4;
                var darenie = leftMoney - fireworks;
                Console.WriteLine("Yes! {0} lv are for fireworks and {1} lv are for donation" , fireworks, darenie);
            }
            else if(kuvert > ivanoviBudget)
            {
                var notEnoughMoney = kuvert - ivanoviBudget;
                Console.WriteLine("They won't have enough money to pay the covert. They will need {0} lv more.", notEnoughMoney);
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
ad2bg avatar ad2bg 123 Точки

Мисля че по условие резултата трябваше да е ЗАКРЪГЛЕН до цяло число, т.е.:

var fireworks = leftMoney * 0.4;   трябва да е:  var fireworks = Матх.Роунд(leftMoney * 0.4, 0);

0
ad2bg avatar ad2bg 123 Точки

Math.Round де :)

0
desislava777 avatar desislava777 163 Точки

Колегата ad2bg е прав. Това е единственият ти проблем

0
desislava777 avatar desislava777 163 Точки

и още нещо if (kuvert < ivanoviBudget) трябва да е if (kuvert < =ivanoviBudget). Радвам се, че си се справил.

0
marian12 avatar marian12 36 Точки

Справих се , благодаря ви :)

0