Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
dimbata avatar dimbata 0 Точки

Проблем при стартиране на Java проект с IntelliJIDEA

Здравейте, 
Днес започнах да решавам задачи от предишните изпити по Софтуерни Технологии, но когато стигнах до това да решавам задачата на Java при пускане на проекта излезе някаква грешка, която досега не съм срещал и за която даже Гугъл не можа да помогне. Ще се зарадвам, ако някой изявен джавар може да хвърли едно око и да помогне.

"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\bin\java" "-javaagent:D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2017.1.3\lib\idea_rt.jar=58006:D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2017.1.3\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\charsets.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\deploy.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\cldrdata.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\dnsns.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\jaccess.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\jfxrt.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\localedata.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\nashorn.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\sunec.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\ext\zipfs.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\javaws.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\jce.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\jfr.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\jfxswt.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\jsse.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\management-agent.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\plugin.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\resources.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\jre\lib\rt.jar;D:\Skeletons\Java Solution\target\classes;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-data-jpa\1.4.2.RELEASE\spring-boot-starter-data-jpa-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter\1.4.2.RELEASE\spring-boot-starter-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-logging\1.4.2.RELEASE\spring-boot-starter-logging-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\ch\qos\logback\logback-classic\1.1.7\logback-classic-1.1.7.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\ch\qos\logback\logback-core\1.1.7\logback-core-1.1.7.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\slf4j\jul-to-slf4j\1.7.21\jul-to-slf4j-1.7.21.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\slf4j\log4j-over-slf4j\1.7.21\log4j-over-slf4j-1.7.21.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\yaml\snakeyaml\1.17\snakeyaml-1.17.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-aop\1.4.2.RELEASE\spring-boot-starter-aop-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-aop\4.3.4.RELEASE\spring-aop-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\aspectj\aspectjweaver\1.8.9\aspectjweaver-1.8.9.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-jdbc\1.4.2.RELEASE\spring-boot-starter-jdbc-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\apache\tomcat\tomcat-jdbc\8.5.6\tomcat-jdbc-8.5.6.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\apache\tomcat\tomcat-juli\8.5.6\tomcat-juli-8.5.6.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-jdbc\4.3.4.RELEASE\spring-jdbc-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\hibernate\hibernate-core\5.0.11.Final\hibernate-core-5.0.11.Final.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\jboss\logging\jboss-logging\3.3.0.Final\jboss-logging-3.3.0.Final.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\hibernate\javax\persistence\hibernate-jpa-2.1-api\1.0.0.Final\hibernate-jpa-2.1-api-1.0.0.Final.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\javassist\javassist\3.20.0-GA\javassist-3.20.0-GA.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\antlr\antlr\2.7.7\antlr-2.7.7.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\jboss\jandex\2.0.0.Final\jandex-2.0.0.Final.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\dom4j\dom4j\1.6.1\dom4j-1.6.1.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\xml-apis\xml-apis\1.4.01\xml-apis-1.4.01.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\hibernate\common\hibernate-commons-annotations\5.0.1.Final\hibernate-commons-annotations-5.0.1.Final.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\hibernate\hibernate-entitymanager\5.0.11.Final\hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\javax\transaction\javax.transaction-api\1.2\javax.transaction-api-1.2.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\data\spring-data-jpa\1.10.5.RELEASE\spring-data-jpa-1.10.5.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\data\spring-data-commons\1.12.5.RELEASE\spring-data-commons-1.12.5.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-orm\4.3.4.RELEASE\spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-context\4.3.4.RELEASE\spring-context-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-expression\4.3.4.RELEASE\spring-expression-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-tx\4.3.4.RELEASE\spring-tx-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-beans\4.3.4.RELEASE\spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\slf4j\slf4j-api\1.7.21\slf4j-api-1.7.21.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\slf4j\jcl-over-slf4j\1.7.21\jcl-over-slf4j-1.7.21.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-aspects\4.3.4.RELEASE\spring-aspects-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-thymeleaf\1.4.2.RELEASE\spring-boot-starter-thymeleaf-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-web\1.4.2.RELEASE\spring-boot-starter-web-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-starter-tomcat\1.4.2.RELEASE\spring-boot-starter-tomcat-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\apache\tomcat\embed\tomcat-embed-core\8.5.6\tomcat-embed-core-8.5.6.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\apache\tomcat\embed\tomcat-embed-el\8.5.6\tomcat-embed-el-8.5.6.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\apache\tomcat\embed\tomcat-embed-websocket\8.5.6\tomcat-embed-websocket-8.5.6.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\hibernate\hibernate-validator\5.2.4.Final\hibernate-validator-5.2.4.Final.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\javax\validation\validation-api\1.1.0.Final\validation-api-1.1.0.Final.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\com\fasterxml\classmate\1.3.3\classmate-1.3.3.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-databind\2.8.4\jackson-databind-2.8.4.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-annotations\2.8.4\jackson-annotations-2.8.4.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-core\2.8.4\jackson-core-2.8.4.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-web\4.3.4.RELEASE\spring-web-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-webmvc\4.3.4.RELEASE\spring-webmvc-4.3.4.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\thymeleaf\thymeleaf-spring4\2.1.5.RELEASE\thymeleaf-spring4-2.1.5.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\thymeleaf\thymeleaf\2.1.5.RELEASE\thymeleaf-2.1.5.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\ognl\ognl\3.0.8\ognl-3.0.8.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\unbescape\unbescape\1.1.0.RELEASE\unbescape-1.1.0.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\nz\net\ultraq\thymeleaf\thymeleaf-layout-dialect\1.4.0\thymeleaf-layout-dialect-1.4.0.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\codehaus\groovy\groovy\2.4.7\groovy-2.4.7.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-devtools\1.4.2.RELEASE\spring-boot-devtools-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot\1.4.2.RELEASE\spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\boot\spring-boot-autoconfigure\1.4.2.RELEASE\spring-boot-autoconfigure-1.4.2.RELEASE.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\mysql\mysql-connector-java\5.1.40\mysql-connector-java-5.1.40.jar;C:\Users\Dimba\.m2\repository\org\springframework\spring-core\4.3.4.RELEASE\spring-core-4.3.4.RELEASE.jar" animelist.AnimeListApplication

 .  ____     _      __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
 ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::    (v1.4.2.RELEASE)

2017-12-22 02:14:30.919 INFO 10604 --- [ restartedMain] animelist.AnimeListApplication      : Starting AnimeListApplication on DESKTOP-2BG8GMK with PID 10604 (started by Dimba in D:\Skeletons\Java Solution)
2017-12-22 02:14:30.922 INFO 10604 --- [ restartedMain] animelist.AnimeListApplication      : No active profile set, falling back to default profiles: default
2017-12-22 02:14:31.165 INFO 10604 --- [ restartedMain] ationConfigEmbeddedWebApplicationContext : Refreshing org.springframework.boot.context.embedded.AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext@5de26099: startup date [Fri Dec 22 02:14:31 EET 2017]; root of context hierarchy
2017-12-22 02:14:32.440 INFO 10604 --- [ restartedMain] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration' of type [class org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration$$EnhancerBySpringCGLIB$$cebc1ec1] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
2017-12-22 02:14:32.881 INFO 10604 --- [ restartedMain] s.b.c.e.t.TomcatEmbeddedServletContainer : Tomcat initialized with port(s): 8000 (http)
2017-12-22 02:14:32.891 INFO 10604 --- [ restartedMain] o.apache.catalina.core.StandardService  : Starting service Tomcat
2017-12-22 02:14:32.892 INFO 10604 --- [ restartedMain] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/8.5.6
2017-12-22 02:14:32.969 INFO 10604 --- [ost-startStop-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]    : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2017-12-22 02:14:32.969 INFO 10604 --- [ost-startStop-1] o.s.web.context.ContextLoader      : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1807 ms
2017-12-22 02:14:33.069 INFO 10604 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.ServletRegistrationBean : Mapping servlet: 'dispatcherServlet' to [/]
2017-12-22 02:14:33.072 INFO 10604 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'characterEncodingFilter' to: [/*]
2017-12-22 02:14:33.072 INFO 10604 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'hiddenHttpMethodFilter' to: [/*]
2017-12-22 02:14:33.072 INFO 10604 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'httpPutFormContentFilter' to: [/*]
2017-12-22 02:14:33.072 INFO 10604 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'requestContextFilter' to: [/*]
2017-12-22 02:14:33.304 INFO 10604 --- [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Building JPA container EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2017-12-22 02:14:33.317 INFO 10604 --- [ restartedMain] o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper : HHH000204: Processing PersistenceUnitInfo [
	name: default
	...]
2017-12-22 02:14:33.385 INFO 10604 --- [ restartedMain] org.hibernate.Version          : HHH000412: Hibernate Core {5.0.11.Final}
2017-12-22 02:14:33.386 INFO 10604 --- [ restartedMain] org.hibernate.cfg.Environment      : HHH000206: hibernate.properties not found
2017-12-22 02:14:33.387 INFO 10604 --- [ restartedMain] org.hibernate.cfg.Environment      : HHH000021: Bytecode provider name : javassist
2017-12-22 02:14:33.421 INFO 10604 --- [ restartedMain] o.hibernate.annotations.common.Version  : HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {5.0.1.Final}
2017-12-22 02:14:35.696 ERROR 10604 --- [ restartedMain] o.a.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool   : Unable to create initial connections of pool.

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:989) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:341) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2251) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2284) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2083) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:806) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:410) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:328) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.PooledConnection.connectUsingDriver(PooledConnection.java:310) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.PooledConnection.connect(PooledConnection.java:203) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.createConnection(ConnectionPool.java:718) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.borrowConnection(ConnectionPool.java:650) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.init(ConnectionPool.java:468) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.<init>(ConnectionPool.java:143) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.pCreatePool(DataSourceProxy.java:118) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.createPool(DataSourceProxy.java:107) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.getConnection(DataSourceProxy.java:131) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DatasourceConnectionProviderImpl.getConnection(DatasourceConnectionProviderImpl.java:122) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator$ConnectionProviderJdbcConnectionAccess.obtainConnection(JdbcEnvironmentInitiator.java:180) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator.initiateService(JdbcEnvironmentInitiator.java:68) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator.initiateService(JdbcEnvironmentInitiator.java:35) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.initiateService(StandardServiceRegistryImpl.java:88) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.createService(AbstractServiceRegistryImpl.java:254) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:228) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:207) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:51) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:94) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:237) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:207) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.boot.model.process.spi.MetadataBuildingProcess.handleTypes(MetadataBuildingProcess.java:352) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.boot.model.process.spi.MetadataBuildingProcess.complete(MetadataBuildingProcess.java:111) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.metadata(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:847) [hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.build(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:874) [hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.springframework.orm.jpa.vendor.SpringHibernateJpaPersistenceProvider.createContainerEntityManagerFactory(SpringHibernateJpaPersistenceProvider.java:60) [spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean.createNativeEntityManagerFactory(LocalContainerEntityManagerFactoryBean.java:353) [spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.buildNativeEntityManagerFactory(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:373) [spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:362) [spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1642) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1579) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:553) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:1081) [spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:856) [spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:542) [spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:122) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:761) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:371) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:315) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1186) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1175) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at animelist.AnimeListApplication.main(AnimeListApplication.java:9) [classes/:na]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_151]
	at org.springframework.boot.devtools.restart.RestartLauncher.run(RestartLauncher.java:49) [spring-boot-devtools-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
	at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(DualStackPlainSocketImpl.java:79) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:211) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:300) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	... 64 common frames omitted

2017-12-22 02:14:35.702 WARN 10604 --- [ restartedMain] o.h.e.j.e.i.JdbcEnvironmentInitiator   : HHH000342: Could not obtain connection to query metadata : Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
2017-12-22 02:14:35.724 INFO 10604 --- [ restartedMain] org.hibernate.dialect.Dialect      : HHH000400: Using dialect: org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
2017-12-22 02:14:35.739 INFO 10604 --- [ restartedMain] o.h.e.j.e.i.LobCreatorBuilderImpl    : HHH000422: Disabling contextual LOB creation as connection was null
2017-12-22 02:14:36.021 INFO 10604 --- [ restartedMain] org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate : HHH000228: Running hbm2ddl schema update
2017-12-22 02:14:38.034 ERROR 10604 --- [ restartedMain] o.a.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool   : Unable to create initial connections of pool.

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:989) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:341) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2251) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2284) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2083) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:806) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:410) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:328) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.PooledConnection.connectUsingDriver(PooledConnection.java:310) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.PooledConnection.connect(PooledConnection.java:203) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.createConnection(ConnectionPool.java:718) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.borrowConnection(ConnectionPool.java:650) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.init(ConnectionPool.java:468) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.<init>(ConnectionPool.java:143) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.pCreatePool(DataSourceProxy.java:118) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.createPool(DataSourceProxy.java:107) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.getConnection(DataSourceProxy.java:131) [tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DatasourceConnectionProviderImpl.getConnection(DatasourceConnectionProviderImpl.java:122) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator$ConnectionProviderJdbcConnectionAccess.obtainConnection(JdbcEnvironmentInitiator.java:180) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.tool.schema.internal.TargetDatabaseImpl.prepare(TargetDatabaseImpl.java:38) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.tool.schema.internal.SchemaMigratorImpl.doMigration(SchemaMigratorImpl.java:57) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate.execute(SchemaUpdate.java:134) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate.execute(SchemaUpdate.java:101) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionFactoryImpl.<init>(SessionFactoryImpl.java:472) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.boot.internal.SessionFactoryBuilderImpl.build(SessionFactoryBuilderImpl.java:444) [hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.build(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:879) [hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.springframework.orm.jpa.vendor.SpringHibernateJpaPersistenceProvider.createContainerEntityManagerFactory(SpringHibernateJpaPersistenceProvider.java:60) [spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean.createNativeEntityManagerFactory(LocalContainerEntityManagerFactoryBean.java:353) [spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.buildNativeEntityManagerFactory(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:373) [spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:362) [spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1642) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1579) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:553) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) [spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:1081) [spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:856) [spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:542) [spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:122) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:761) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:371) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:315) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1186) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1175) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at animelist.AnimeListApplication.main(AnimeListApplication.java:9) [classes/:na]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_151]
	at org.springframework.boot.devtools.restart.RestartLauncher.run(RestartLauncher.java:49) [spring-boot-devtools-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
	at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(DualStackPlainSocketImpl.java:79) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:211) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:300) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	... 57 common frames omitted

2017-12-22 02:14:38.038 WARN 10604 --- [ restartedMain] ationConfigEmbeddedWebApplicationContext : Exception encountered during context initialization - cancelling refresh attempt: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/orm/jpa/HibernateJpaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory
2017-12-22 02:14:38.039 INFO 10604 --- [ restartedMain] o.apache.catalina.core.StandardService  : Stopping service Tomcat
2017-12-22 02:14:38.050 INFO 10604 --- [ restartedMain] utoConfigurationReportLoggingInitializer : 

Error starting ApplicationContext. To display the auto-configuration report re-run your application with 'debug' enabled.
2017-12-22 02:14:38.053 ERROR 10604 --- [ restartedMain] o.s.boot.SpringApplication        : Application startup failed

org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/orm/jpa/HibernateJpaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1583) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:553) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:1081) ~[spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:856) ~[spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:542) ~[spring-context-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:122) ~[spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:761) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:371) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:315) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1186) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1175) [spring-boot-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
	at animelist.AnimeListApplication.main(AnimeListApplication.java:9) [classes/:na]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_151]
	at org.springframework.boot.devtools.restart.RestartLauncher.run(RestartLauncher.java:49) [spring-boot-devtools-1.4.2.RELEASE.jar:1.4.2.RELEASE]
Caused by: javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.persistenceException(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:954) ~[hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.build(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:882) ~[hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.springframework.orm.jpa.vendor.SpringHibernateJpaPersistenceProvider.createContainerEntityManagerFactory(SpringHibernateJpaPersistenceProvider.java:60) ~[spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean.createNativeEntityManagerFactory(LocalContainerEntityManagerFactoryBean.java:353) ~[spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.buildNativeEntityManagerFactory(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:373) ~[spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:362) ~[spring-orm-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1642) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1579) ~[spring-beans-4.3.4.RELEASE.jar:4.3.4.RELEASE]
	... 21 common frames omitted
Caused by: org.hibernate.tool.schema.spi.SchemaManagementException: Unable to open JDBC connection for schema management target
	at org.hibernate.tool.schema.internal.TargetDatabaseImpl.prepare(TargetDatabaseImpl.java:42) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.tool.schema.internal.SchemaMigratorImpl.doMigration(SchemaMigratorImpl.java:57) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate.execute(SchemaUpdate.java:134) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate.execute(SchemaUpdate.java:101) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionFactoryImpl.<init>(SessionFactoryImpl.java:472) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.boot.internal.SessionFactoryBuilderImpl.build(SessionFactoryBuilderImpl.java:444) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.build(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:879) ~[hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	... 27 common frames omitted
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:989) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:341) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2251) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2284) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2083) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:806) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_151]
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[na:1.8.0_151]
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:410) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:328) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.PooledConnection.connectUsingDriver(PooledConnection.java:310) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.PooledConnection.connect(PooledConnection.java:203) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.createConnection(ConnectionPool.java:718) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.borrowConnection(ConnectionPool.java:650) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.init(ConnectionPool.java:468) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.<init>(ConnectionPool.java:143) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.pCreatePool(DataSourceProxy.java:118) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.createPool(DataSourceProxy.java:107) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.getConnection(DataSourceProxy.java:131) ~[tomcat-jdbc-8.5.6.jar:na]
	at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DatasourceConnectionProviderImpl.getConnection(DatasourceConnectionProviderImpl.java:122) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator$ConnectionProviderJdbcConnectionAccess.obtainConnection(JdbcEnvironmentInitiator.java:180) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	at org.hibernate.tool.schema.internal.TargetDatabaseImpl.prepare(TargetDatabaseImpl.java:38) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
	... 33 common frames omitted
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
	at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(DualStackPlainSocketImpl.java:79) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[na:1.8.0_151]
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589) ~[na:1.8.0_151]
	at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:211) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:300) ~[mysql-connector-java-5.1.40.jar:5.1.40]
	... 57 common frames omitted


Process finished with exit code 0

Разбирам само, че има някакъв проблем при свързването със сървъра, или поне така мисля, но не съм много запознат къде са конфиг файловете по проектите 

Благодаря предварително

Тагове:
Jeliozver avatar Jeliozver 356 Точки

Пуснал ли си MySQL изобщо? 

0
dimbata avatar dimbata 0 Точки

И MySQL и Tomcat даже са пуснати

0
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1281 Точки

първо да го беше сложил тоя текст в 1 pastebin по-лесно за четене щеше да е.И рестартирай ide-то сървъра и вместо opеn го отвори с import.

1