Въпрос към екипа относнто изпита на 03.01.2018 ?

Някой от екипа може ли да го пусне за practice този изпит https://judge.softuni.bg/Contests/900/MySQL-Databases-Basics-Exam-Retake-3-January-2018 ??