Въпрос към екипа относнто изпита на 05.01.2018 ?

Някой от екипа може ли да го пусне за practice този изпит   https://judge.softuni.bg/Contests/895/Databases-Frameworks-Exam-Retake-5-Jan-2018 ?