Не намирам нашия отбор в графика за защитите на отборния проект, които са утре на 14/01/2017

Утре по график е защитата на отборния проект но в инстанцията на курса в Teamwork Defence  -> График на защита не намирам нашия отбор. Там за изброени 11 отбора но нашия не е там. Трябваше ли ние изрично да се запишем за защитата или не?