Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
peterkolev avatar peterkolev 6 Точки

05. HTML Lists Lab: HTML and CSS Overview - 85%

Здравейте,

Решенеито на задачата: 05. HTML Lists ми дава 85%:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
    <ol type="I">
        <li>List item 1
            <ol type="a">
                <li>Nested item 1.1</li>
                <li>Nested item 1.2</li>
            </ol>
        </li>
             
        <li>List item 2
            <ol>
                <li>Nested item 2.1</li>
                <li>Nested item 2.2
                <ul type="circle">
                    <li>Nested item 2.2.1</li>
                    <li>Nested item 2.2.2</li>
                    <li>Nested item 2.2.3</li>
                </ul>
                </li>
                <li>Nested item 2.3</li>
            </ol>
        </li>

        <li>List item 3
        <ul type="disc">
            <li>Nested item 3.1</li>
            <li>Nested item 3.2</li>
            <li>Nested item 3.3</li>
        </ul>
        </li>
    </ol>

</body>
</html>

 

Къде бъркам?

Тагове:
0
Web Fundamentals - HTML5
martoeg avatar martoeg 14 Точки
Best Answer

Пробвай със:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Title</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

0
03/02/2018 19:55:16
peterkolev avatar peterkolev 6 Точки

Благодаря,

Друго излезе.

 

<li>List item 2
            <ol>

трябва да бъде:

 

<li>List item 2
            <ol type="1">

0