Оценки от datа science курс

Колко време се предполага да чакаме за резултатите? Говорих с лектора от курса тои е предал протокола с оценките и остава да се качат. При с# advanced бяхме 300+  човека стана за 3 дена. На data science 50 човека горе долу вече минаха 2 седмици.