Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
antonfotev avatar antonfotev 3 Точки

Грешка в компилацията след преписан 1:1 код. Не мога да разбера къде бъркам.

Дава ми грешка в компилацията.
Накрая ми писна и го преписах 1:1 от примера.
Продължава да ми дава грешка в компилацията

using System;

namespace circus
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Enter circle radius. r = ");
            double r = double = Math.PI * r * r;
            double perimeter = 2 * Math.PI * r;

            Console.WriteLine("Area = " + area);
            Console.WriteLine("perimeter = " + perimeter);

        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics
svetoslav_0 avatar svetoslav_0 1005 Точки

Грешката ти е на този ред: double r = double = Math.PI * r * r;

Според мен трябва да е:

double r = double.Parse(Console.ReadLine());

double area = Math.PI * r * r;

2
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1275 Точки

точно така е... а колегата явно не преписва добре :Д

1
svetoslav_0 avatar svetoslav_0 1005 Точки

Случва се, всеки е тръгнал от някъде :)

0
TodorovP avatar TodorovP 177 Точки

Този ред

Console.Write("Enter circle radius. r = ");

ще даде грешка в Judge, защото там се проверява само изхода от изпълнените действия, а входът е в чист вид (само зададените стойности). Затова трябва да се махне при тестването.

После трябва да има ред за въвеждане на r, а именно:

var r = double.Parse(Console.ReadLine());

После следва изчислението на площта, което е например

double area = Math.PI * r * r;

Накрая трябва при извеждането на конзолата точно да се изпише текстът от условието. Например в реда

Console.WriteLine("perimeter = " + perimeter);

се съмнявам "perimeter = " да е с малка буква.

0
dZf1aeA-nineinch79 avatar dZf1aeA-nineinch79 2 Точки

Колеги, а area каде ще я покаже изчислена:). 

Значи:

 1.Имаме стойност за радиус: r  - съответно ще имаме Console.Write(r= ")

2. След това имаме четене на r =? var r = double.Parse(Console.ReadLine());

3. След това имаме " Аrea = ? съответно : Console.WriteLine("Area = " + Math.PI * r * r);

4.Накрая имаме периметъра,съответно : Console.WriteLine("Perimeter = " + 2 * Math.PI *  r);

 

0