[C# OOP Advanced - March 2018] Unit - Testing - Exercises - **05.Integration Tests

Колеги, как разбирате това изречение от **5.IntegrationTests от упражнението за юнит тестове: In case you have a child Category and you remove its parent Category, if it has any Users, they must be reassigned to the child Category.
Много е оплетено условието, как така ще трием главна категория, а ще оставяме чайлд категориите й? Ясно ми е ако прехвърляме чайлд в друга главна категория горе-долу, което също е тъпо като цяло, но ако изтрием главна категория не трябва ли да затрием всичко, което съдържа все пак, къде ще ги държим подкатегориите, няма логика? Явно изобщо не разбирам условието. Направила съм си класове User, Category и UsersCategoriesDB (последният държи списъци с юзъри и категории). Нещо не намирам правилен подход към нещата, които се искат в условието. Някой може ли да разясни, ако е разбрал, моля!