[C# OOP Advanced Exam Retake - 7 September 2017] - Тестовете в Judge гърмят за време без да има нищо написано в тях.

Добър ден ,подготвям се за изпита по OOP Advanced и не мога да си предавам тестовете.Tъй като този проблем не е за пръв път реших да направя нов NUnit 3 проект. Оставих го празен и всички тестове в Judge ги гърмят за време.Променях весията на проекта от 4.5 до 4.6 и не помага.

Направих друг Class library проект и свалих от NuGet Package-а NUnit ,сложих му TestFixture, оставих  го празен и като го предам в Judge ми дава compile time error.

В packages.config само NUnit е свален така че не е от там проблема.

Ако може някой да помагне ще съм благодарен.