Workbench no relation lines

Привет на всички, гласите ли се за изпита?

Имам проблем с диаграмата на база... не ми излизат линиите показващи връзките между таблиците, а и не намирам читаво инфо как да го оправя...

Ако някой се е сблъсквал да сподели :)