Алгоритми 13 май Practice

Моля пуснете изпита по алгоритми от 13 май за Practice.