Задача на C++

Малко помощ за тази задача? Ще имам подобна на контролно за това трябва да направя тази, но дори не знам как да започна ...

Дадено е голямо цяло число N (до 100 цифри). Да се напишат програмни фраменти за: 
а) Представяне на числото чрез списък; 
б) Умножение на голямо цяло число с едноцифрено число