Постоянни технически проблеми в курса Database Basics - MS SQL - май 2018

Искам да започна темата казвайки, че преподавателите в курса вършат чудесна работа и предават материала по много разбираем и усвоим начин, с много примери и обяснения. Проблем обаче има що се отнася до техническата част. Като онлайн студент гледам всички лекции от вкъщи в реално време. Често обаче нямам тази възможност, защото или няма картина, или няма звук. Дори в момента тече упражнение, в което 30 мин. нямаше звук, докато не дойде някой да го оправи. Вчера на лекцията над 10 мин. нямаше картина. Ако случая беше инцидентен нямаше да му обърна внимание, но започна да се превръща в рецидив. Единственият начин да подскажа за съществуващ проблем е чрез sli.do, но тук стигаме до нов проблем - стаята в sli.do има администрация и въпросите в нея често не достигат до лектора - или защото биват трити без никакъв отговор, или защото просто няма никой в залата, който да администрира стаята. Надявам се проблемът да бъде адресиран и за в бъдеще да не ставаме свидетели на подобни такива.