C++ задача

Да се състави компютърна програма за обслужване на национално състезание по
лека атлетика за мъже и жени, в което участват до 100 състезатели от различни отбори.
Всички състезатели са родени преди 2000 г. За целта:

 1. За всеки участник да се въведе следната информация:
  • ЕГН (десетцифрен единен граждански номер);
  • име (знаков низ до 40 знака, състоящ се от две или повече подимена, разделени с точно един интервал);
  • име на отбор (знаков низ до 20 знака);
  • дисциплина (знаков низ до 25 знака);
  • място в класирането по съответната дисциплина (цяло число).
 2. Да се изведе списък на всички състезатели, съдържащ последно име на участник, име на отбор, дисциплина и място в класирането. Списъкът трябва да бъде подреден по име на отбор (в азбучен ред), а за един и същи отбор по място в класирането(възходящо). Полетата да бъдат разделени със запетая и един интервал. Например:
  Николов, Спартак-Плевен, хвърляне на копие, 1

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Здравейте, това е условието, ако някой може да ми го реши, за да видя как става. Мога да направя само това до този момент.

https://pastebin.com/Zh1xa1sr