Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
viktor.nikolov avatar viktor.nikolov 9 Точки

Проблем при Здарача 05. Walking

Здравейте, не мога да съставя логиката за вторача част на следната задача :

5. Стъпки
Габи иска да започне здравословен начин на живот и си е поставила за цел да върви 10 000 стъпки всеки ден.
Някои дни обаче е много уморена от работа и ще иска да се прибере преди да постигне целта си. Напишете
програма, която чете от конзолата по колко стъпки изминава тя всеки път като излиза през деня и когато
постигне целта си да се изписва "Goal reached! Good job!"
Ако иска да се прибере преди това, тя ще въведе командата "Going home" и ще въведе стъпките, които е
извървяла докато се прибира. След което, ако не е успяла да постигне целта си, на конзолата трябва да се
изпише: "{разликата между стъпките} more steps to reach goal."
Примерен вход и изход:
Вход :
1000
1500
2000
6500

Изход:

Goal reached! Good job!

Вход :

1500
300
2500
3000
Going home
200

Изход:

2500 more steps to reach goal.ю

ето какво направих до момента : https://pastebin.com/J8vJXPXd

Тагове:
0
Programming Basics with C#
Redreamer avatar Redreamer 23 Точки

Като цяло входа освен число, може да е стринг, за който трябва да правиш проверка, другото си го направил.

0
Martin000 avatar Martin000 115 Точки

Ето ти едно примерно решение https://pastebin.com/FeswgfpW

0
SlaviSavov avatar SlaviSavov 2 Точки

Здравейте, 20 минути търся на моето решение грешката и не мога да я открия. Ще се радвам ако някой помогне. Judge ми дава 80/100.

https://pastebin.com/yfC9bWsX

 

0
Saikor avatar Saikor 14 Точки

Здравей. Според мен трябва да направиш още няколко проверки. Пускам ти примерно решение https://pastebin.com/VG0RpNEj . Поздрави.

0
Petya_koleva avatar Petya_koleva 104 Точки

Ето това е моето решение. https://pastebin.com/0eY3LAKu

0
Dean.02 avatar Dean.02 15 Точки

пробвай това 

using System;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Zad5
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int steps = 10000;
            int sumOfSteps = 0;
            int lastSteps = 0;
            string lastStepsOrGoingHome = Console.ReadLine();

            while (true)
            {               
                if (lastStepsOrGoingHome == "Going home")
                {
                    lastSteps = int.Parse(Console.ReadLine());
                    sumOfSteps += lastSteps;

                    if (sumOfSteps < steps)
                    {
                        int diff = steps - sumOfSteps;
                        Console.WriteLine($"{diff} more steps to reach goal.");
                        break;
                    }

                    else
                    {
                        Console.WriteLine("Goal reached! Good job!");
                        break;
                    }
                }

                lastSteps = int.Parse(lastStepsOrGoingHome);
                sumOfSteps += lastSteps;

                if (sumOfSteps >= steps)
                {
                    Console.WriteLine("Goal reached! Good job!");
                    break;
                }

                lastStepsOrGoingHome = Console.ReadLine();
            }
        }
    }
}

0
K_Kaneva avatar K_Kaneva 1 Точки
// 100/100 using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Homework { class Program { static void Main(string[] args) { string input = Console.ReadLine(); int steps = 0; bool isGoalReached = false; while (input != "") { if (input != "Going home") { steps += Int32.Parse(input); if(steps >= 10000) { isGoalReached = true; break; } } else { input = Console.ReadLine(); steps += Int32.Parse(input); break; } input = Console.ReadLine(); } if(steps = 10000 || isGoalReached == true) { Console.WriteLine("Goal reached! Good job!"); } } } }
0
plambet0 avatar plambet0 3 Точки

using System;

namespace Steps
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            string command = Console.ReadLine();
            int sumSteps = 0;
            int daySteps = 0;

            while (command != "Going home")
            {
                daySteps = int.Parse(command);
                sumSteps += daySteps;
                if (sumSteps >= 10000)
                {

                    break;
                }
                command = Console.ReadLine();
            }
            if (sumSteps < 10000)
            {
                command = Console.ReadLine();
                daySteps = int.Parse(command);
                sumSteps += daySteps;
                if (sumSteps < 10000)
                {
                    int needSteps = 10000 - sumSteps;
                    Console.WriteLine($"{needSteps} more steps to reach goal.");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Goal reached! Good job!");
                }
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Goal reached! Good job!");
            }
        }
    }
}
 

0