Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
svetoslav_halachev avatar svetoslav_halachev 1 Точки

Задача Graduation pt.2

Здравейте стигнах до тук и не мога да се оправя:

import java.util.Scanner;

public class GraduationPt {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String name = scanner.nextLine();
    double counter = 1;
    double sum = 0;
    while (counter <= 12) {
      double grade = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
      if (grade >= 2.00 && grade <= 3.00) {
        System.out.printf("%s has been excluded at %.0f grade%n", name, counter);
        break;
      }
      if (grade >= 4.00) {

        sum += grade;
        counter++;
      }
    }
    double average = sum / 12;
    System.out.printf("%s graduated. Average grade: %.2f", name, average);


  }
}

Така ми принтира и двата изхода което е нормално, но не знам как да го направя да не го прави.

Също така предполагам, че първата проверка която трябва да ми е за това дали ученика е скъсан не мие вярна, защото по условие  трябва да изкарва съобщението "{име на ученика} has been excluded at {класа, в който е бил изключен} grade" само ако 2 оценки са по-малки от 4, а при мен не е така.

Някой ако има идей нека помага.

Тагове:
0
Programming Basics with Java 02/07/2018 01:43:54