Благодарности за Team Programming Fundamentals!

След изпита от 01.07.2018, бих искал да изкажа специални благодарности на лекторите: Ален, Михаил и всички асистенти!

Гледах лекции и упражнения от двете групи на случаен принцип -- екипа на Programming Fundamentals e много подготвен и харесва това, което прави.  Много от знанията са приложими в други курсове.  Лекциите и материалите в това издание са рафинирани; задачите на изпита са със структура, позволяваща обективна оценка в четири радела и няма изненади.

Въпреки C#, курса може да се изкара само с GNU/Linux или macOS (VS Code + .NET Core) без особени затруднения.

Благодаря!