Задача 5: Walking

Здравейте, като въведа входа на задачата не ми изкарва изход. Някои ако може да помогне. Благодаря предвариително.

import java.util.Scanner;

public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int steps = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
        int stepsSum = 0;

        while (stepsSum == 10000) {
            String command = scanner.nextLine();
            if (stepsSum >= 10000) {
                System.out.println("Goal reached! Good job!");
                break;
            } else if (command.equals("Going home")){
                int finalSteps = 10000 - stepsSum;
                System.out.println(finalSteps + " more steps to reach goal.");
                break;
            }
        }
    }
}