[Python] Система за разпознаване на хора

Добър ден, колеги! Надявам се, че не е проблем, че си задавам тук въпроса - имам да направя домашно тип курсова. Става въпрос за обучение на невронна мрежа за разпознаване на хора (в цел ръст), като се използва и Opencv. Програмният език за писане на кода е Python 3. Има ли някакви спецификации или различия при писане на python  за обучение на невронните мрежи или като се използва OpenCV? Ще се радвам, ако някой има някакви идеи, съвети, помощни материали и т.н.? Благодаря Ви за вниманието!