Проблем със стартиране на проекта за Calculator

Здравейте, колеги!

Въпреки, че инсталирах всички dependencies, получавам следната грешка:

Handlebars.registerHelper("selectif", require('handlebars-helper-selectif'));
           ^

TypeError: Handlebars.registerHelper is not a function

Моля за помощ!

Благодаря предварително!