курс - Influencer Marketing for Brands

Моля да качите презентацията от последната лекция от 30.05.2018.

При другите лектори нямаме такова забавяне нито с изпита, ресурсите или презентациите.