Graduation Pt.3 - Run Time Error [C#]

Хора, здравейте! Става въпрос за задачата Graduation Part 3. Ето го моят код https://pastebin.com/6ma6S5eN. Judge системата ми дава 90/100, с една Run Time Error. Някой може ли да ми каже от къде се получава това, че страшно ме човърка. Благодаря, предварително!

Условието на задачата е:

Напишете програма, която чете информация за много ученици и изчислява средната оценка за всеки ученик, докато не се получи командата "END". За всеки ученик първият ред от конзолата ще бъде неговото име, а всеки следващ неговите годишни оценки. Ученикът преминава в следващия клас, ако годишната му оценка е по-голяма или равна на 4.00. Ако ученикът бъде скъсан повече от един път бива изключен и четенето на информация за него приключва, като се отпечатва името на ученика и в кой клас бива изключен. При успешно завършване на 12-ти клас да се отпечата неговата средна оценка за цялостното му обучение, като се взимат само успешните оценки. За успешни оценки се считат всички оценки, които са по-големи или равни на 4.00. Стойността трябва да бъде форматирана до втория знак след десетичната запетая.

 

P.S. Май си открих грешката. Забравил съм един break при проверката за изключване на ученика след ред 48. Сега вече ми дава 100/100.