Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
luxorbs avatar luxorbs 0 Точки

PHP Блог проблем

Добавя успешно артикъли в базата, но кагато трябва да ми ги покаже, демек по това което виждам да покаже индекс страницата

Гърмя на това

The class 'SoftUniBlogBundle\Form\ArticleType' was not found in the chain configured namespaces SoftUniBlogBundle\Entity 

https://pastebin.com/e3uqvzBN 

Тагове:
veramarkova avatar veramarkova 2 Точки

Мисля че раута на viewArticle функцията трябва да е neщо като :

@Route("/article/viewArticle/{id}", name="article_view")

 

0