Промяна на стандартния datepicker.

Стандартно за следното пропърти

[DataType(DataType.Date)]
public DateTime StartDate { get; set; }

ASP генерира следния html

<input class="form-control text-box single-line" 
    data-val="true" 
    data-val-required="The Instance start date field is required." 
    id="StartDate" name="StartDate" 
    value="2018-08-09" type="date">

Това (type="date") разчита на браузъра да покаже поле за дата,

но при различните браузъри изглежда различно. Копирах от нета следното:

Partial view ( _DatePicker.cshtml ) със скрипт:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
    $(function () {
      $("#datepicker").datepicker();
    });
</script>

Включване на partial-a 

@section Scripts {
  @{
    await Html.RenderPartialAsync("_DatePicker");
  }
}

Полето в HTML:

<div class="form-group">
  <label asp-for="EndDate">Dato</label>
  <input asp-for="EndDate" class="form-control" placeholder="Date for the meeting" id="datepicker">
  <span asp-validation-for="EndDate" class="text-danger"></span>
</div>

Когато пропъртито е с анотация DataType.Date се наслагват двата календара и става грозотия...

За да работи май пропъртито трябва да е string и да се парсва след това.

Какъв е правилният начин?

Помощ?