[Java Basics Exam Morning] Timespan

Колеги,

Последния тест гърми защото inputa e по-голям от 1 милион, а по условие трябва да е до един милион.

10тия тест ще бъде премахнат и хората, на които им гърми ще получат 100 точки вместо 90.