SoftUni Kids - Безопасност на децата в дигитална среда

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява конкурс за деца и младежи на тема „Безопасност на децата в дигитална среда“. Идейните концепции ще се приемат до 20 септември 2018 г.

 1. Цел на конкурса

Да се стимулира детското участие и да се реализират идеи, създадени от деца за деца за мобилни приложения с цел „Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата“.  

 1. Кой може да участва

Всяко дете, ненавършило 18 г.  

 1. Как се кандидатства

Подаване на идейно предложение в текстов файл (Word, друг текстов редактор) и да съдържа следните атрибути: 3.1. Описание на идеята; 3.2. Цел на приложението; 3.3. Тип на приложението; 3.4. Предназначение на приложението; 3.5. Какъв резултат ще се постигне; 3.6. Автор; 3.7. Възраст; 3.8. В кое училище учи; 3.9. Декларация за съгласие за участие от родител/настойник/попечител.  

 1. Регламент

Идейните предложения да бъдат за софтуер от следните типове, подходящи за операционни системи за мобилни устройства – iOS, Android и Windows Phone:

 • Инструмент - приложение;
 • Образователно приложение;
 • Специфично приложение;
 • Комуникационно приложение;
 • Игра.

Първата фаза на конкурса: от 1.06.2018 г. до 20.09.2018 г. – формулиране и предаване на идеи за мобилни приложения. Документите за участие следва да се изпратят в срок до 20 септември 2018 година в запечатан плик на адрес: София 1051, ул. „Триадица“ 2, или на e-mail: sacp@sacp.government.bg с тема „За конкурс „Безопасност в дигитална среда“.  Втората фаза – реализиране на най-добрите идеи  от първата фаза. Очакваме заявки от  екипи от деца и младежи със софтуерни умения, които ще бъдат подкрепени от професионалисти. Финалът на тази част от конкурса ще бъде 15.01.2019 г. Обявяването на победителите от втората фаза ще се състои по време на отбелязването на Международния ден за безопасен интернет през 2019 г.  

 1.  Оценяване на предложенията

Журито се състои от  деца, софтуерни специалисти, киберполицаи от ГДБОП, експерти, известни личности. Журито ще оцени идейните предложения и реализираните проекти по следните критерии:

 • Ясно разписано описание на идеята;
 • Конкретна цел на приложението;
 • Тип на приложението;
 • Предназначение на приложението;
 • Обхват на резултатите, които се очаква да постигне;
 • Иновация и автентичност.
 1. Награди

Наградите за призовите места ще бъдат мобилни устройства.  

Вашите въпроси и коментари във връзка с конкурса "Безопасност в дигитална среда" можете да изпращате до Цветелина Георгиева, e-mail: tsvetelina.georgieva@sacp.government.bg