Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Tarantula83 avatar Tarantula83 3 Точки

Задача Odd Even Sum?

Здравейте Колеги.

В Judge ми дава само 87/100 точки и не мога да разбера къде е проблема.

Ето го и кода ми:

import java.util.Scanner;

public class OddEvenSum {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    int oddSum = 0;
    int evenSum = 0;

    for (int i = 0; i < n; i ++) {
      int element = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

      if ( i % 2 == 0){
        evenSum += element;

      }else {
        oddSum += element;
      }
      if (evenSum == oddSum){
        System.out.println("Yes ");
        System.out.println("Sum = " + evenSum);

      }else {
        int difference = Math.abs(evenSum - oddSum);
        System.out.println("No ");
        System.out.println("Diff = " + difference);

      }
    }


  }
}

Благодаря предварително!

Тагове:
0
Programming Basics
gstoichkov avatar gstoichkov 2 Точки

Дай условието на задачата

0
Tarantula83 avatar Tarantula83 3 Точки

Пример: четна / нечетна сума

Да се напише програма, която въвежда n цели числа и проверява дали сумата на числата на четни позиции е равна на сумата на числата на нечетни позиции. При равенство печата "Yes" + сумата, иначе печата "No" + разликата. Разликата се изчислява по абсолютна стойност. Форматът на изхода трябва да е като в примерите по-долу.

0
stoyanov7 avatar stoyanov7 70 Точки

Здрвеей,

Грешката която си допуснал е че тези редове от кода ти трябва да са извън for цикъла.

if (evenSum == oddSum){
        System.out.println("Yes ");
        System.out.println("Sum = " + evenSum);

      }else {
        int difference = Math.abs(evenSum - oddSum);
        System.out.println("No ");
        System.out.println("Diff = " + difference);

      }

Виж това решение доста е подобно на твоето само дето е написано на C#.
https://github.com/stoyanov7/SoftwareUniversity/blob/0d3e71b3a9d7b5225938ba371412a5dbe2a9eda2/ProgramingBasics/SimpleLoops/08.OddEvenSum/08.OddEvenSum/OddEvenSum.cs

0
Edzhevit avatar Edzhevit 78 Точки

Ето виж и моето решение https://pastebin.com/J3CEFk3j

0
julien.p1 avatar julien.p1 15 Точки

Липсва "=" в проверката за i <= n.

0
Traio avatar Traio 2 Точки
(int i = 0; i < n; i ++) probvai i <= n; 
0