Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
WestsideBG avatar WestsideBG 55 Точки

Rubik Matrix

Здравейте, малко се оплетох в тая задачка, нулевите ми тестове минават, но в джъдж ми дава 30/100.. 

using System;
using System.Linq;

namespace Rubik_Matrix
{
  class RubikMatrix
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] dimension = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();
      int rows = dimension[0];
      int cols = dimension[1];

      int[][] rubikMatrix = new int[rows][];


      int index = 1;

      for (int row = 0; row < rows; row++)
      {
        rubikMatrix[row] = new int[rubikMatrix.Length];
        for (int col = 0; col < cols; col++)
        {
          rubikMatrix[row][col] = index++;
        }
      }


      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        string[] commands = Console.ReadLine().Split().ToArray();
        int rowCol = int.Parse(commands[0]);
        string destination = commands[1];
        int moves = int.Parse(commands[2]);


        if (destination == "down")
        {
          MoveDown(rubikMatrix, rowCol, moves % rubikMatrix.Length);
        }
        else if (destination == "up")
        {
          MoveUp(rubikMatrix, rowCol, moves % rubikMatrix.Length);
        }
        else if (destination == "left")
        {
          MoveLeft(rubikMatrix, rowCol, moves % rubikMatrix[0].Length);
        }
        else if (destination == "left")
        {
          MoveRight(rubikMatrix, rowCol, moves % rubikMatrix[0].Length);
        }
      }

      int counter = 1;

      for (int row = 0; row < rubikMatrix.Length; row++)
      {
        for (int col = 0; col < rubikMatrix[row].Length; col++)
        {
          if (rubikMatrix[row][col] == counter)
          {
            Console.WriteLine("No swap required");
            counter++;
          }
          else
          {
            Rearrange(rubikMatrix, row, col, counter);
            counter++;
          }
        }
      }
    }

    private static void Rearrange(int[][] rubikMatrix, int row, int col, int counter)
    {
      for (int targetRow = 0; targetRow < rubikMatrix.Length; targetRow++)
      {
        for (int targetCol = 0; targetCol < rubikMatrix[targetRow].Length; targetCol++)
        {
          if (rubikMatrix[targetRow][targetCol] == counter)
          {
            rubikMatrix[targetRow][targetCol] = rubikMatrix[row][col];
            rubikMatrix[row][col] = counter;
            Console.WriteLine($"Swap ({row}, {col}) with ({targetRow}, {targetCol})");
            return;
          }

        }

      }
    }

    private static void MoveRight(int[][] rubikMatrix, int row, int moves)
    {
      for (int i = 0; i < moves; i++)
      {
        int lastElement = rubikMatrix[row][rubikMatrix[row].Length - 1];
        for (int col = rubikMatrix.Length - 1; col > 0; col--)
        {
          rubikMatrix[row][col] = rubikMatrix[row][col - 1];
        }
        rubikMatrix[row][0] = lastElement;
      }
    }

    private static void MoveLeft(int[][] rubikMatrix, int row, int moves)
    {
      for (int i = 0; i < moves; i++)
      {
        int firstElement = rubikMatrix[row][0];
        for (int col = 0; col < rubikMatrix[row].Length - 1; col++)
        {
          rubikMatrix[row][col] = rubikMatrix[row][col + 1];
        }
        rubikMatrix[row][rubikMatrix[row].Length - 1] = firstElement;
      }
    }

    private static void MoveUp(int[][] rubikMatrix, int col, int moves)
    {
      for (int i = 0; i < moves; i++)
      {
        int firstElement = rubikMatrix[0][col];
        for (int row = 0; row < rubikMatrix.Length - 1; row++)
        {
          rubikMatrix[row][col] = rubikMatrix[row + 1][col];
        }
        rubikMatrix[rubikMatrix.Length - 1][col] = firstElement;
      }
    }

    private static void MoveDown(int[][] rubikMatrix, int col, int moves)
    {
      for (int i = 0; i < moves; i++)
      {
        int lastElement = rubikMatrix[rubikMatrix.Length - 1][col];
        for (int row = rubikMatrix.Length - 1; row > 0; row--)
        {
          rubikMatrix[row][col] = rubikMatrix[row - 1][col];
        }
        rubikMatrix[0][col] = lastElement;
      }
    }
  }
}


 

Тагове:
0
Module: C# Advanced
anton_mironov avatar anton_mironov 19 Точки
Best Answer

Здравей, колега!

Не съм ти тествал кода, но на пръв поглед се набива на очи, че при проверката на посоките имаш два пъти
destination == "left"

В момента гледам нещо друго, но вярвам, че това е проблема при решението.

Успех!

0
WestsideBG avatar WestsideBG 55 Точки

Благодаря ти колега, от толкова нерви не съм забелязал елементарно нещо.. УЖАС :D 

1
ValenNEW avatar ValenNEW 49 Точки

Здравей!

Добавил съм коментари там, където съм дебъгвал.

Опитай сега в judge! Ще ти даде 100 от 100. Поздрави!

using System;
using System.Linq;


    public static class RubikMatrix
    {
        public static void Main()
        {
            int[] dimension = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();
            int rows = dimension[0];
            int cols = dimension[1];

            int[][] rubikMatrix = new int[rows][];

            int index = 1;

            for (int row = 0; row < rows; row++)
            {
                // The Length of the row dimension is not the same as the total size of the rubiMatrix Length
                rubikMatrix[row] = new int[rows];
                for (int col = 0; col < cols; col++)
                {
                    rubikMatrix[row][col] = index++;
                }
            }
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                string[] commands = Console.ReadLine().Split().ToArray();
                int rowCol = int.Parse(commands[0]);
                string destination = commands[1];
                int moves = int.Parse(commands[2]);

                // The last "esle if" was expecting incorrect destination ... "left".
                // Correct one was "right"
                if (destination == "down")
                {
                    MoveDown(rubikMatrix, rowCol, moves % rubikMatrix.Length);
                }
                else if (destination == "up")
                {
                    MoveUp(rubikMatrix, rowCol, moves % rubikMatrix.Length);
                }
                else if (destination == "left")
                {
                    MoveLeft(rubikMatrix, rowCol, moves % rubikMatrix[0].Length);
                }
                else if (destination == "right")
                {
                    MoveRight(rubikMatrix, rowCol, moves % rubikMatrix[0].Length);
                }
            }

            int counter = 1;

            for (int row = 0; row < rubikMatrix.Length; row++)
            {
                for (int col = 0; col < rubikMatrix[row].Length; col++)
                {
                    if (rubikMatrix[row][col] == counter)
                    {
                        Console.WriteLine("No swap required");
                        counter++;
                    }
                    else
                    {
                        Rearrange(rubikMatrix, row, col, counter);
                        counter++;
                    }
                }
            }
        }
        private static void Rearrange(int[][] rubikMatrix, int row, int col, int counter)
        {
            for (int targetRow = 0; targetRow < rubikMatrix.Length; targetRow++)
            {
                for (int targetCol = 0; targetCol < rubikMatrix[targetRow].Length; targetCol++)
                {
                    if (rubikMatrix[targetRow][targetCol] == counter)
                    {
                        rubikMatrix[targetRow][targetCol] = rubikMatrix[row][col];
                        rubikMatrix[row][col] = counter;
                        Console.WriteLine("Swap ({0}, {1}) with ({2}, {3})",
                        row,col,targetRow,targetCol);
                        return;
                    }
                }
            }
        }
        private static void MoveRight(int[][] rubikMatrix, int row, int moves)
        {
            for (int i = 0; i < moves; i++)
            {
                int lastElement = rubikMatrix[row][rubikMatrix[row].Length - 1];
                for (int col = rubikMatrix.Length - 1; col > 0; col--)
                {
                    rubikMatrix[row][col] = rubikMatrix[row][col - 1];
                }
                rubikMatrix[row][0] = lastElement;
            }
        }
        private static void MoveLeft(int[][] rubikMatrix, int row, int moves)
        {
            for (int i = 0; i < moves; i++)
            {
                int firstElement = rubikMatrix[row][0];
                for (int col = 0; col < rubikMatrix[row].Length - 1; col++)
                {
                    rubikMatrix[row][col] = rubikMatrix[row][col + 1];
                }
                rubikMatrix[row][rubikMatrix[row].Length - 1] = firstElement;
            }
        }
        private static void MoveUp(int[][] rubikMatrix, int col, int moves)
        {
            for (int i = 0; i < moves; i++)
            {
                int firstElement = rubikMatrix[0][col];
                for (int row = 0; row < rubikMatrix.Length - 1; row++)
                {
                    rubikMatrix[row][col] = rubikMatrix[row + 1][col];
                }
                rubikMatrix[rubikMatrix.Length - 1][col] = firstElement;
            }
        }
        private static void MoveDown(int[][] rubikMatrix, int col, int moves)
        {
            for (int i = 0; i < moves; i++)
            {
                int lastElement = rubikMatrix[rubikMatrix.Length - 1][col];
                for (int row = rubikMatrix.Length - 1; row > 0; row--)
                {
                    rubikMatrix[row][col] = rubikMatrix[row - 1][col];
                }
                rubikMatrix[0][col] = lastElement;
            }
        }
    }

0