Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
mihailpopov666 avatar mihailpopov666 0 Точки

Проблем с изтриването на елемент от масив

Здравейте! Задачата е следната - ако имам 3 последователни еднакви елемента, да се премахнат и да останат останалите елементи от масива, ако след това пак има 3 последователно, те също да се премахнат, докато не остане нито един елемент(тогава се появява EMPTY) или просто вече няма 3 последователни елементи, които да се премахнат. Проблемът, разбира се е в това, че кода не бачка коректно. Всяко мнение, би ми било полезно.

Пример 

ааабввв - б
ааббввв - аабб
аааббаааб - EMPTY

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MagicMarbles
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Enter the length of the marble sequence");
            int length = int.Parse(Console.ReadLine());


            string[] marbles = new string[length];
            for (int i = 0; i < length; i++)
            {
                marbles[i] = Console.ReadLine();
            }
            for (int i = 0; i <= marbles.Length - 2; i++)
            {
                if (marbles[i] == marbles[i + 1] && marbles[i] == marbles[i + 2])
                {
                    marbles = marbles.Except(new string[] { marbles[3] }).ToArray();
                }
                else
                {
                    continue;
                }
            }

            for (int i = 0; i <marbles.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(marbles[i]);
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
prohause avatar prohause 353 Точки

Може ли условие на задачата че нещо е много объркано.

0
09/10/2018 19:45:24
mihailpopov666 avatar mihailpopov666 0 Точки

ааабааа - а-тата са 3 последователни елемента и в случая остава само б като краен изход

ааауубббу - премахват се а-тата и остава уубббу, премахват се б-тата и остава ууу, премахват се и те и масивът остава празен(тоест EMPTY)

ааббвв- нищо не се премахва, защото няма 3 последователни еднакви елемента

0
mihailpopov666 avatar mihailpopov666 0 Точки

Благодаря Ви! Само не разбирам променливата t в края каква роля играе, защото ми дава грешка

0