Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
BoriszlavBaleff avatar BoriszlavBaleff 9 Точки

[Technical Issue] C# Basics - Стойности по подразбиране за целочислен тип данни?

Здравейте,

В книгата "Въведение в програмирането със C#" стойностите по подразбиране на целочислените типове uint и ulong са 0u. Според MSDN стойностите и на двата типа са нула, без суфикс накрая. Коя е вярната стойност по подразбиране и как трябва да се декларират тези променливи?

Благодаря :)

Тагове:
1
Programming Basics 01/10/2014 20:32:19
iliqvelkov avatar iliqvelkov 69 Точки

Вярната стойност по подразбиране е от книгата"Въведение в програмирането със C#".
Деклариране на променливите(Примери) :

uint = 2323131u;
ulong = 12343254243u;

 

0
01/10/2014 17:13:14
vladislav_hadzhiyski avatar vladislav_hadzhiyski 66 Точки

Здравей,

Суфиксът 'u' е литерал за unsigned стойност на int и long. Целта да се пише е да може да се различава signed стойност от unsigned... Ако на първия ред на кода си декларирал ulong a = 5u; на 1500-ния ред ако използваш променливата 'а' да знаеш че е от тип unsinged long... Също така литералите се пишат и от гледна точка на компилатора защото има разлика между 0, 0u, 0.0f и 0.0 . Реално всички са нули, но първата нула е signed int нула, втората е unsigned int / long нула, третата е float нула и последната е double нула. Тук ситуацията е същата както при редици, които клонят към -0 или +0 (математически анализ ако не се лъжа) ... все е нула ама не точно laughing.

1
02/10/2014 04:38:00